فروش 0 متر زمین مسکونی

( بیهق_غربی )


34524
کد ملک
120 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
1,700,000,000 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
دو کله شکالی جنوبی عرض : 6 متر
توضیحات