فروش 0 متر زمین مسکونی

( زمینهای_نیروی_انتظامی )


33489
کد ملک
185 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
500,000,000 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
زمینهای نیروی انتظامی جاده توحید شهر
توضیحات