فروش 0 متر باغ قولنامه ای

( طبس )


33488
کد ملک
1000 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
قولنامه ای
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
0 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
1ساعت آب قنات 2ساعت اب اجاره ای 50 اصله انواع درختان میوه بارده استخر 50 هزار لیتری دور باغ فنس کشی شده قیمت توافقی
توضیحات