فروش 0 متر زمین مسکونی

( علامه_میدان_طبس )


33476
کد ملک
283 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
3,680,000,000 تومان
کل/رهن
13,000,000 تومان
هرمتر/اجاره
عرض : 11 متر
توضیحات