فروش 0 متر زمین مسکونی

( سجادشهر_بلوکA )


33357
کد ملک
265 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جنوبی
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
596,000,000 تومان
کل/رهن
2,250,000 تومان
هرمتر/اجاره
موقعیت ملک: جنوبی
توضیحات