فروش 0 متر زمین مسکونی

( نبوت_فریدخراسانی )


32718
کد ملک
119 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
714,000,000 تومان
کل/رهن
6,000,000 تومان
هرمتر/اجاره
عرض :7 متر
توضیحات