فروش 0 متر باغ_انار قولنامه ای

( خسروجرد )


32714
کد ملک
900 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
دارد
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
قولنامه ای
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
600,000,000 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
یک ساعت آب دارد حاشیه جاده امکان دسترسی به گرفتن امتیاز برق
توضیحات