فروش 0 متر زمین مسکونی

( زمینهای_نیروری_انتظامی )


31427
کد ملک
162 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
324,000,000 تومان
کل/رهن
2,000,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند ملکی شش دانگ موقعیت ملک: شمالی
توضیحات