فروش 20 متر مغازه تجاری

( سونالوکس )


31426
کد ملک
20 متر
کل مساحت
20 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
همکف
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
سرامیک
کفـــپوش
سکوریت
نمــــا
تجاری
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
1,000,000,000 تومان
کل/رهن
50,000,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند مکلی شش دانگ نما : سکوریت دهنه : 2.5 متر
توضیحات