فروش 0 متر زمین مسکونی

( طالقانی_اسدآبادی )


31329
کد ملک
220 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
6,500,000,000 تومان
کل/رهن
29,500,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند ملکی شش دانگ موقعیت ملک دو کله عرض :8.5 متر
توضیحات