فروش 0 متر زمین مسکونی

( زمینهای_علوم_پزشکی )


31315
کد ملک
200 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
40,000,000 تومان
کل/رهن
200,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند ملکی شش دانگ عرض : 8.5 متر موقعیت ملک : دونبش
توضیحات