فروش 0 متر زمین مسکونی

( روستای_کاخونی )


31288
کد ملک
50000 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
500,000,000 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
سند : قولنامه و نامه دهیاری 5 هکتار آبی 15 هکتار دیم 24 ساعت آب 6 اینچ عمیق
توضیحات