فروش 0 متر زمین مسکونی

( بعدازتالاراقاقیا )


31286
کد ملک
632 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
0 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
قولنامه وکالت با نامه دهیاری قطعات 1090 متری 1032 متر قیمت : توافقی منطقه ویلا سازی شده
توضیحات