فروش 0 متر زمین مسکونی

( امیرکیبر_بالا )


31285
کد ملک
155 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
697,000,000 تومان
کل/رهن
4,500,000 تومان
هرمتر/اجاره
مدرک قولنامه وکالت در نوبت سند میباشد موقعیت ملک : جنوبی عرض : 6.15 متر
توضیحات