فروش 0 متر ویلایی مسکونی

( مدرس_بیهق )


31097
کد ملک
210 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
فلز
آشپـزخانه
جهــــت
ایرانی
ســرویـس
موزائیک
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
قدیمی
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
1,100,000,000 تومان
کل/رهن
5,200,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند ملکی شش دانگ بنای کلنگی عرض : 9 متر
توضیحات