فروش 0 متر زمین مسکونی

( توحیدشهر_محله9 )


31095
کد ملک
250 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
410,000,000 تومان
کل/رهن
1,600,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند ملکی شش دانگ عرض : 10 متر
توضیحات