فروش 0 متر زمین مسکونی

( حاشیه امیر کبیر )


31083
کد ملک
170 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
1,326,000,000 تومان
کل/رهن
7,800,000 تومان
هرمتر/اجاره
سند 6 دانگ حاشیه 10 متر طول 17 متر مناسب ساخت و ساز برا چند طبقه قابلیت برا ساخت تجاری
توضیحات