فروش 0 متر زمین مسکونی

( طالقانی_پشت_پست_برق )


30707
کد ملک
97 متر
کل مساحت
0 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
نمــــا
مسکونی
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
400,000,000 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
سند تک برگی ملکی شرقی غربی عرض:10متر
توضیحات