فروش 330 متر مغازه تجاری

( اسدآبادی )


30674
کد ملک
0 متر
کل مساحت
330 متر
زیربنا
____/__/__
وضـعیت
تعداد اتـاق
همکف
طـبقه
تعداد طبقه
پارکـینگ
آشپـزخانه
جهــــت
ســرویـس
کفـــپوش
سکوریت
نمــــا
تجاری
ســند
سن بنـا
انبـــاری
تــــراس
آسانسور
0 تومان
کل/رهن
0 تومان
هرمتر/اجاره
سند شش دانگ تجاری 11/5متر حاشیه قیمت کارشناسی
توضیحات